Država socijalne pravde i kršćanskih vrijednosti

Hrvatska demokratska zajednica uvijek je vodila računa o svim kategorijama stanovništva, a posebice o najugroženijima – umirovljenicima, rodiljama, mladima, braniteljima, nezaposlenima, osobama s posebnim potrebama. Tako ćemo nastaviti i u budućnosti jer držimo da je najvažniji element socijalne pravde sklonost suradnji i izgradnji društvenih odnosa na pravedan i djelotvoran način.

Mi u HDZ-u znamo da društva u kojima spremnost na toleranciju i suradnju imaju prednost ispred samoisticanjem pod svaku cijenu, postižu viši stupanj društvenog suglasja i djelotvornosti. Naš je cilj u nadolazećem mandatu jačati temeljne sastavnice socijalne države koja u turbulentnom svijetu kojeg potresa kriza pruža svim građanima osjećaj sigurnosti.

HDZ drži da je stvaranje osjećaja socijalne pravde i povjerenja zadaća kojoj moraju pridonijeti svi društveni činitelji. Zalažemo se i neumorno ćemo raditi na suradnji sa svim društvenim skupinama kako bismo zajednički oblikovali društvo socijalne pravednosti jačajući na taj način temelje ukupne razvojne gospodarsko-socijalne politike. Niti privatni sektor nije i ne može biti u tome pogledu oslobođen odgovornosti. U tom ćemo pravcu poduzimati mjere opisane u nastavku.