Vukovarsko‐srijemska županija iz godine u godinu je napredovala, i to u svim segmentima društva, do dolaska svjetske gospodarske krize koja se odražava negativno na naše gospodarstvo.

U proteklih nekoliko godina hrvatsko gospodarstvo obilježilo je nekoliko važnih događaja kao što je globalna ekonomska kriza koja je prouzrokovala značajan pad gospodarske aktivnosti, ali i pristupanje Europskoj  uniji. 

Kvalitetna infrastruktura je temelj za omogućavanje gospodarskog  rasta  i  podizanje  životnog  standarda  stanovništva.

Dobra prometna povezanost od velike je važnosti za budućnost VSŽ, zato što njen razvoj pozitivno utječe na ubrzani razvoj gospodarstva, ali i podizanje kvalitete života svih njenih stanovnika.

Poljoprivreda i ruralni prostor
Selo i ruralni prostor uopće, uvijek su bili segment društva koji snažno podupire HDZ. Između ostalog i to je razlog zbog kojeg HDZ pridaje značaj ovom području u svom svakodnevnom radu.

Razvoj turizma Vukovarsko‐srijemske županije temelji se na očuvanim prirodnim resursima, ponudi kvalitetne i autohtone hrane, vinogradarstvu, iznimno vrijednim kulturno‐povijesnim resursima, manifestacijama te etnografskoj zanimljivosti.

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetnika, građana i posjetitelja.

Vukovarsko‐srijemska županija broji 26 općina i 5 gradova koji unatoč velikim ratnim stradanjima u nedavnoj prošlosti iznimno dobro funkcioniraju i doprinose kvalitetnijem življenju na našem prostoru.

Vukovarsko‐srijemska županija u proteklom razdoblju 2009. ‒ 2017. g. je puno učinila u sektoru energetske učinkovitosti, poglavito u objektima javne namjene gdje je kroz projekt ISG u 137 objekata implementiran program i provodi se sustavno praćenje utroška energije u istima, uz učinak 15% uštede energije.

Vukovarsko‐srijemska županija pod održivim razvojem podrazumijeva očuvanje okoliša. Dovoljne količine pitke vode, nezagađeno tlo i čisti zrak sve više postaju najvrjedniji prirodni resursi.

Područje Vukovarsko‐srijemska županije u cijelosti je razminirano 2015. godine, nakon 24 godine od početka Domovinskog rata, 3 godine prije roka zadanog prethodim izbornim programom.

Obrazovanje
Razvoj Vukovarsko‐srijemske županije mogu osmisliti i provoditi učeni  i  obrazovani ljudi  te  obrazovanje mora  biti  prioritet  vodećih struktura na svim razinama.

Zdravstvo
Cilj nam je ne samo zadržati dostignutu razinu zdravstvene zaštite nego ju dodatno unaprijediti uvažavajući suvremena medicinska dostignuća  i  potrebe  našega  stanovništva. 

Vukovarsko‐srijemska županija se zalaže za promicanje obiteljskih vrednota na svim društvenim razinama, osnaživanje obitelji kao temeljne društvene zajednice, kao i promicanju prava osoba s invaliditetom.

Kako bismo osigurali veće učinke na području društveno‐ekonomskog razvoja, nastavit će se promicati suradnja civilnog sektora s jedinicama vlasti i ostalim javno‐pravnim tijelima (aktivno sudjelovanje u radu GSV‐a, jačati uključivanje udruga u aktivnosti tijela uprave te suradnju s nacionalnim manjinama kao i ulogu mladih u društvu).

Sigurnost je preduvjet normalnog života i rada ljudi. Apsolutne sigurnosti nema nigdje, ali je bitno da se postigne i održava stupanj sigurnosti koji ljudima jamči nesmetano normalno funkcioniranje u svim segmentima života.