Gospodarstvo, rast, štednja i zaposlenost

Polazeći od rezultata provedbe Programa gospodarskog oporavka naša će gospodarska politika u sljedećem mandatu,  ustrajno i bez ostatka, biti usmjerena na dva bitna cilja:

  • ubrzavanje rasta gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta,
  • štednju i racionalizaciju u javnim financijama kako bismo smanjili i konačno uklonili negativnu razliku između prihoda i rashoda  te tako smanjili javni dug.

Za ubrzavanje gospodarskog rasta od presudne je važnosti istovremeno donositi primjerene mjere ekonomske politike, unapređivati djelotvornost institucija i jačati investicije, investicijsko i poduzetničko povjerenje. U takvim će okolnostima na rast gospodarstva dodatno pozitivno utjecati i pad kamatnih stopa do kojeg će doći zbog smanjenja deficita.

U idućem ćemo mandatu stoga povećanje društvenog blagostanja i životnog standarda naših građana ostvariti kroz više rada, više štednje, više obrazovanja i više promišljenog ulaganja. Rezultat koji će polučiti ovakva gospodarska politika, čije mjere detaljnije opisujemo u nastavku, bit će više radnih mjesta i više bolje plaćenih radnih mjesta koji će omogućiti svakom građaninu da osjeti koristi od rasta hrvatskog gospodarstva i članstva Hrvatske u EU.