Renata Banožić, predsjednica
2. Ivica Novak
3. Vladimir Augustinović
4. Danijela Đipanović
5. Andrija Papak
6. Anđelko Prokopec
7. Vjekoslav Đaković
8. Vlado Rotim
9. Marija Topić
10. Miroslav Janić
11. Marija Nemčanin
12. Lovro Boban
13. Darija Cinkovski
14. Ivana Sirovica
15. Ljubo Drinovac
16. Ivan Janić
17. Magdalena Prskalo