Sigurnost je preduvjet normalnog života i rada ljudi. Apsolutne sigurnosti nema nigdje, ali je bitno da se postigne i održava stupanj sigurnosti koji ljudima jamči nesmetano normalno funkcioniranje u svim segmentima života.

U  posljednje vrijeme  ugrožavanja su  učestalija, raznolikija i  s većim posljedicama. Zbog toga je razumljivo što se ulaže velik trud i sredstva u pripremu i organizaciju zajednice za postupanje kod ugrožavanja čovjeka i njegovih dobara.

Svaki prostor pa tako i područje naše županije ima svoje posebnosti i specifičnosti. Važno je naglasiti da je cijeli prostor Vukovarsko‐ srijemske županije uspješno razminiran i da ne postoji ugroza od minsko‐eksplozivnih sredstava na području županije.   


No rješenjem jednog problema javio se drugi u pogledu migranata koji svakodnevno već više od godinu dana unose nemir lokalnom stanovništvu. Veliki problem se vidi kroz uništenje uroda, ali i objekata lokalnog stanovništva koje je smješteno uz samu granicu. Zbog velikih migracija podignut je sustav zaštite same granice što kod lokalnog stanovništva izaziva dozu bojazni i zabrinutosti. Kako bi se probao ublaži‐ ti spomenuti problem izgrađen je Tranzitni prihvatni centar u Tovarniku namijenjen za ponovni prihvat stranih državljana koji u Hrvatskoj borave ilegalno. Sigurnost se čuva i pojačanim nadzorom državne granice sa kopna i zraka uslijed primjene Schengenskog graničnog režima.

U predstojećem razdoblju nužno je ostvariti i održavati sinergiju svih nadležnih službi zaduženih za sigurnost, zaštitu i spašavanje sa tijelima lokalne i regionalne samouprave, civilnim udrugama i mjesnim stanovništvom, te materijalno, tehnički i kadrovski osnaživati mjero‐ davna tijela zadužena za zaštitu i spašavanje iz EU i nacionalnih sred‐ stava.

Stoga je potrebno:
• Ostvariti i održavati sinergiju svih nadležnih službi zaduženih za sigurnost, zaštitu i spašavanje sa tijelima lokalne i regionalne samouprave, civilnim udrugama i mjesnim stanovništvom
• Pružiti pomoć i suradnju nadležnim službama u suzbijanju ne‐ dozvoljenih prelazaka državne granice  kao  i  posljedice koje zbog ovih nelegalnih migracija nastaju
• Zajedno  s  nadležnim  institucijama  raditi  na  suzbijanju  svih oblika kriminaliteta (protiv imovine, života, zloupotrebe droga i dr.) kao i povećanju stupnja sigurnosti u prometu
• rad na stručnom osposobljavanju svih sastavnica sustava, posebice čelnih ljudi lokalne i područne (regionalne) samouprave, članova stožera CZ i djelatnika operativnih snaga koji se civilnom zaštitom bave kao redovitom zadaćom
• osnivanje centra za krizna stanja u VSŽ koji treba biti regionalnog karaktera, sa naglaskom na osposobljavanje i obuku svih spasilačkih službi