Vukovarsko‐srijemska županija pod održivim razvojem podrazumijeva očuvanje okoliša. Dovoljne količine pitke vode, nezagađeno tlo i čisti zrak sve više postaju najvrjedniji prirodni resursi.

S ciljem zaštite tih resursa u sljedećem razdoblju se planira:
• Temeljem Plana gospodarenjem otpadom Vukovarsko‐srijemske županije nastavljamo sa zatvaranjem preostalih ilegalnih odlagališta otpada kako bi se smanjio njihov negativan utjecaj na okoliš i stvorio temeljni preduvjet kvalitetnog gospodarenja otpadom.
• U  budućem  Županijskom  centru  za  gospodarenje  otpadom, smanjit će  se  količina i  volumen otpada te  ukloniti njegova opasna svojstva. Recikliranjem će se iskoristiti vrijedne osobine otpada koje mogu postati novi izvor sirovina i energije.

U zaštiti okoliša ćemo i dalje pridavati pozornost zaštiti tla, šuma, vode, zraka što je bitno, jer se razvoj županije, pored ostaloga temelji i na poljoprivredi, šumarstvu i kontinentalnom turizmu. Sve naše buduće aktivnosti su usklađene sa nacionalnim i EU strategijama kako bi se ostvario gospodarski napredak uz dugoročno očuvanje prostora i okoliša.