Indeks Članka

TRADICIJOM U BUDUĆNOST

TRADICIJOM U BUDUĆNOST

Hrvatski narod ima bogatu i iznimnu kulturnu baštinu.Tradicionalne vrijednosti obitelji i odgoja u katoličkom duhu nalažu nam i poštivanje temeljnih ljudskih vrijednosti i borbe protiv zaborava.Mladež svake godine obilježava i značajne datume.
Posebnu važnost i pažnju dajemo tradicionalnim Hrvatskim vrijednostima.blagdanima i obljetnicama vezanim uz Domovinski rat.

Posebnu važnost i pažnju dajemo tradicionalnim Hrvatskim vrijednostima.blagdanima i obljetnicama vezanim uz Domovinski rat.

11.02. -Svjetski dan bolesnika
14.02. -Dan zaljubljenih (Valentinovo)
08.03. -Dan Hrvatskog jezika
22.03. -Svjetski dan zaštite voda
07.04. -Svjetski dan zdravlja
08.05. -Svjetski dan Crvenog križa
09.05. -Majčin dan
18.05. -Dan spomena na Bleiburgske žrtve
26.05. -Svjetski dan sporta
31.05. -Svjetski dan nepušača
05.06. -Svjetski dan zaštite okoliša
25.06. -DAN DRŽAVNOSTI
26.06. -Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga
05.08. -DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI
01.10. -Međunarodni dan starijih osoba
15.10. -Međunarodni dan slijepih osoba
25.10. -Dan dobrovoljnog darivanja krvi
18.11. -Dan sjećanja na Vukovar
23.11. -Svjetski humanitarni dan
01.12. -Svjetski dan borbe protiv AIDSA
10.12. -Dan ljudskih prava
25.12. -Božić