Indeks Članka

Kako bi sve lijepe riječi i želje pretvorili u stvarnost prvenstveno ih je potrebno pretvarati u stvarnost i realizirati ih na terenu i u praksi.

S Obzirom na širok spektar djelovanja mladeži  HDZ-a svoj rad bazira na tematskim jedinicama.

Djelovanje lokalnih zajednica

  • upoznavanje sa njenim problemima i potrebama,mogućnostima volonterskih djelatnosti.

  Aktiva participacija mladih u sudjelovanju izvršnih tijela lokalne uprave i samouprave i  Mogućnost kreiranja lokalne politike i poboljšanja statusa mladih.

U Vukovarsko-Srijemskoj Županiji Mladež HDZ-a ima svoje predstavnike u svim izvršnim tijelima županije (općinska i gradska vijeća,županijska skupština i poglavarstva)