Indeks Članka

DOBRO JE ČINITI DOBRO

DOBRO JE ČINITI DOBRO

U našoj Vukovarsko-Srijemskoj županiji i gradu Vukovaru puno je ljudi koji su prošli teške sudbine i preko noći ostali bez ičega.Naša obaveza i dužnost je obilaziti te ljude,pomagati ih i pokazati im da su i oni dio naše zajednice koji zaslužuju posebnu pažnju.
S posebnom radošću i obavezom mladež HDZ-a konstantno i tradicionalno pomaže svim dijelovima društvene zajednice,organizirajući razne humanitarne akcije.

 

  • Posjete bolesnoj djeci na pedijatrijama bolnica
  • Posjete domovima za napuštenu i nezbrinutu djecu
  • Posjete ustanovama za djecu sa posebnim teškoćama u razvoju
  • Posjete dječjim vrtićima
  • Posjete samohranim roditeljima
  • Posjete komuni „Chenakollo“
  • Posjete staračkim domovima
  • Posjete ljudima treće životne dobi,koji nemaju bliže rodbine
  • Posjete domovima za psihički oboljele osobe