Hrvatska demokratska zajednica financira se sukladno zakonskoj regulativi u RH, odnosno prema važećem Zakonu o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (NN, 1/2007.).

Pridružene datoteke


    Zakon o financiranju stranaka / PDF, 76.6 KB
    Polugodišnje izvješće o primljenim donacijama za 2011. / PDF, 39.9 KB
    Financijsko izvješće za 2010. / PDF, 429.2 KB
    Financijsko izvješće za 2009. / PDF, 238.4 KB
    Financijsko izvješće za 2008. / PDF, 88.2 KB