... Otvaranjem novih i konkurentnih radnih mjesta, kroz socijalnu, solidarnu državu ravnopravnih građana ostvarit ćemo napredak i razvoj naše zemlje…

Hoćemo više rada

Nova radna mjesta proizaći će iz povećanja ulaganja, olakšica poslodavcima i gospodarskog rasta.

Hoćemo više ulaganja

Članstvo u EU višestruko povećava domaće i strane investicije; strana direktna ulaganja rast će za najmanje 50% godišnje.

Hoćemo promjenu Ustava

Predložit ćemo promjenu Ustava s ciljem ograničavanja visine fiskalnog deficita i javnog duga.

Hoćemo više domaće hrane na hrvatskom tržištu

Potporama u poljoprivredi raste konkurentnost  i osigurava se veća proizvodnja uz niže cijene hrane.

Hoćemo više olakšica u poslovanju obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Uvest ćemo plaćanje PDV-a po naplati za poduzetnike s ukupnim prometom do 2,5 milijuna kuna, smanjiti neporezna ulaganja i uvesti ulagačke olakšice u porez na dobit.

Hoćemo više radnih mjesta i stanova za mlade

Mlade ćemo prilikom prvog zaposlenja osloboditi plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i polovice doprinosa za mirovinsko tijekom prvih 18 mjeseci zaposlenja i subvencionirat ćemo stambene kredite mladima.

Hoćemo više financijske stabilnosti i discipline

Održat ćemo stabilnost javnih financija, prepolovit ćemo deficit i nastaviti sa štednjom novca poreznih obveznika.

Hoćemo više prihoda od državne imovine

Stvaranjem Nacionalnog nekretninskog fonda aktivirat ćemo dio državne imovine te osigurati rast proračunskih prihoda kroz modele koncesija i prava građenja - bez prodaje imovine.

Hoćemo višu razinu zdravstvenih usluga

Prepolovit ćemo liste čekanja, učiniti ih dostupnim na Internetu i građanima Hrvatske u roku 'zlatnog sata' osigurati hitnu medicinsku pomoć.

Hoćemo punopravno članstvo u EU

Hrvatska će 1. srpnja 2013. postati dio europske obitelji – punopravna članica Europske unije.

Hoćemo viši životni standard

S više rada, više zaposlenih mladih ljudi, uživajući sva prava iz članstva EU, potpomognuti ulaganjima i snažnom domaćom proizvodnjom koja hrani Hrvatsku, s rastućom razinom zdravstvenih usluga, uz olakšice u poslovanju, više ulaganja, prihoda od državne imovine i osiguravanjem financijske stabilnosti i discipline, postignut ćemo viši životni standard koji će osjetiti svi hrvatski građani.

Nećemo nove poreze

Nećemo uvoditi nove poreze.

Nećemo smanjenje mirovina

Nećemo smanjiti mirovine. Usklađivat ćemo ih s cijenama i plaćama.

Umirovljenicima jamčimo vraćanje preostalog duga.

Nećemo birokratske prepreke i sporost

Zapošljavat ćemo po modelu 2 za 1, a učinkovitost državnih i javnih zaposlenika nagrađivat ćemo na svim razinama.

Nećemo korupciju

U radu državne i javne uprave te političkom životu beskompromisno ćemo primjenjivati nultu stopu tolerancije prema korupciji.

Nećemo nelikvidnost

Upravljanjem javnim poduzećima, javnim  financijama i propisima o rokovima plaćanja iskorijenit ćemo nelikvidnost.

Nećemo prodaju strateške državne imovine

Nećemo privatizirati prirodna bogatstva, energetsku i prometnu infrastrukturu.

Nećemo jugosferu

Nećemo ponavljati greške iz prošlosti. Zbog toga smo ušli u NATO i EU.

Nećemo smanjivati prava branitelja

Čuvat ćemo status branitelja koji su temelj hrvatske prošlosti i snažne budućnosti!

... Odgovornost prema sebi i prema drugima, zajedno s upornošću i snažnom željom za uspjehom, je ključna za postizanje gospodarskog i društvenog prosperiteta...