Raznolikost županija, očuvan prostor, priroda i kulturna baština

Održiv i konkurentan razvoj svih županija temelji se na uvažavanju razlika u njihovoj razvijenosti i specifičnosti njihovih gospodarskih prilika. U sljedećem ćemo mandatu još intenzivnije raditi na ujednačenom razvoju Republike Hrvatske s ciljem daljnjeg smanjivanja razlika u razvijenosti naših županija.

Ulaganja u infrastrukturu - prometnice, vodovode, mreže za prijenos električne energije, morske i riječne luke bitna su sastavnica ujednačavanja razvijenosti te ostaju naš prioritet i u nadolazećem mandatu. Međutim, u Europskoj uniji u čije članstvo Hrvatska pristupa ujednačen razvoj znači i neprekidno poboljšavanje poduzetničke klime, jačanje investicijskog potencijala, poboljšanje obrazovanja, uklanjanje birokratskih zapreka ulaganjima i jačanje komparativnih prednosti svake županije koristeći njezine specifičnosti, ali i prednosti suvremene informacijske tehnologije. U svrhu jačanja konkurentnosti svake hrvatske županije u sljedećem ćemo mandatu dodatno osnažiti cjelovitost regionalne politike na načelima partnerstva središnje i lokalne vlasti.

Ulaskom u Europsku uniju sve će ove politike i nastojanja dodatno biti osnažene značajnim sredstvima iz Kohezijskih fondova, Fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Sredstva iz europskih fondova osigurat će dodatan zamašnjak ubrzanom i ravnomjernom razvoju hrvatskih krajeva i upravo je to bila jedna od temeljnih snaga koja nas je tijekom proteklih šest godina pregovora motivirala da ustrajemo i dovedeno pregovore do uspješnog kraja.

Hrvatska demokratska zajednica drži da je raznolikost hrvatskih županija, nadopunjavanje jadranskog i panonskog područja, nizinskih i brdsko-planinskih područja, hrvatsko bogatstvo i njezin kapital. Naša kultura i jezik, očuvanje prirodne i kulturne baštine preduvjet su našeg uspješnog članstva u EU.