Poziv i Naputak - Temeljna organizacija Alojzije Stepinac i N.Š. Zrinski

Poziv i Naputak - Temeljna organizacija Borovo Naselje, Kriva Bara i Kudeljara

Poziv i Naputak - Temeljna organizacija Mitnica

Poziv i Naputak - Temeljna organizacija Sajmište I. i II.

Poziv i Naputak - Temeljna organizacija Sotin

Poziv i Naputak - Temeljna organizacija Vukovar Novi, Stari i Lužac