ŽO HDZ VSŽ
ANDRIJAŠEVCI
BABINA GREDA
BOGDANOVCI
BOŠNJACI
CERNA
DRENOVCI
GRADIŠTE
GUNJA
ILOK
IVANKOVO
JARMINA
LOVAS
NIJEMCI
NUŠTAR
OTOK
PRIVLAKA
STARI JANKOVCI
STARI MIKANOVCI
ŠTITAR
TOMPOJEVCI
TORDINCI
TOVARNIK
VINKOVCI
VOĐINCI
VRBANJA
VUKOVAR
ŽUPANJA